Ηράκλειο - Ρέθυμνο από Ανώγεια και παλιά εθνική

Εναλλακτική διαδρομή από Ηράκλειο σε Ρέθυμνο (ή αντίστροφα) περνώντας από Ανώγεια και μέρος της παλιάς εθνικής.

Το πιο ενδιαφέρον και γραφικό τμήμα με διαφορά είναι το Τύλισος-Ανώγεια-Γαράζο.

mc_customizations:copyright